Νέα & Ανακοινώσεις

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Η ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E. (εφεξής «Εταιρία»), υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ενηµερώνει, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και τις διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, το φυσικό πρόσωπο (εφεξής ανεξαρτήτως γένους ή ιδιότητος «Πελάτης») ότι η ίδια ή/και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασµό της, θα επεξεργάζονται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, στο πλαίσιο συναλλακτικής σχέσεως για την παροχή από την Εταιρία υπηρεσιών που αφορούν σε ακίνητα (αγορές και -πωλήσεις, – εκµισθώσεις, εκτιµήσεις, διαχείριση ακινήτου περιουσίας, κ.

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies. Mάθετε περισσότερα εδώ.