Νέα & Ανακοινώσεις

Νέο Καταστατικό ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Παρουσιάζεται το νέο κείμενο καταστατικού της ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ με τις γενόμενες τροποποιήσεις σύμφωνα με το ν.4548/2018 "Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών", σύμφωνα με την από 4/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κατάστημα της ALPHA BANK, Σταδίου 40, 3ος όροφος, παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ  1 - Επωνυμία Συνιστάται ανώνυμος εταιρεία με μετοχές που θα φέρει την επωνυμία “ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Ανώνυμος Εταιρεία Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων” και το διακριτικό τίτλο “ ΑΛΦΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Εισαγωγή Η Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε. (η «Εταιρεία») θεσπίζει Πολιτική Αποδοχών (η «Πολιτική») σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018 («Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών»), ο οποίος ενσωμάτωσε στο ελληνικό δίκαιο τις σχετικές προβλέψεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 (Οδηγία για τα Δικαιώματα των Μετόχων), με την οποία τροποποιήθηκε η Οδηγία 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργής συμμετοχής των μετόχων.

ΔΗΛΩΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων - 4.12.2019

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το αρχείο της Δήλωσης - Εξουσιοδότησης για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. Δήλωση-Εξουσιοδότηση Έκτακτης

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies. Mάθετε περισσότερα εδώ.