Διοικητικό Συμβούλιο

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε. αποτελείται από τους:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Σπηλιόπουλος

Ο κ. Γεώργιος Σπηλιόπουλος γεννήθηκε το 1955. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο.

Στην Εμπορική Τράπεζα εργάσθηκε από το 1973, διετέλεσε Διευθυντής της Διεύθυνσης Νομικών Συμβούλων και από το έτος 2008 έως το έτος 2013 υπήρξε Εκτελεστικό Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιό της και υπεύθυνος της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ομίλου, της Διεύθυνσης Νομικών Συμβούλων και της Διεύθυνσης Γραμματείας Δ.Σ. Έχει διατελέσει μέλος στα διοικητικά συμβούλια πλήθους εταιριών (Τράπεζα Αττικής, Τράπεζα Επενδύσεων, Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Φοίνιξ-Μετρολάιφ Εμπορική ΑΕΑΕ, Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων κλπ.), ενώ από το έτος 2013 έως το έτος 2018 διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος. Από το έτος 2013 και εφεξής διατηρεί δικηγορική εταιρεία, της οποίας είναι κύριος εταίρος, παριστάμενος και ενώπιον των Δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας.

Δείτε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γεώργιος Ε. Ποιμενίδης

Ο κος Γεώργιος Ποιμενίδης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E. από την 07/01/2013.

Γεννήθηκε το 1961 στην Αθήνα και αποφοίτησε το 1984 ως Πολιτικός Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχει εργαστεί ως μελετητής και επιβλέπων μηχανικός σε ιδιωτικά και δημόσια έργα, ενώ από το Φεβρουάριο του 1990 προσφέρει τις υπηρεσίες του, σε διάφορες επιτελικές θέσεις, στην ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E. Παράλληλα είναι μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων στο Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής (ΕΛ.Ι.Ε.) και στο Σύλλογο Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε.).

Δείτε περισσότερα

ΜΕΛΟΣ

Νικόλαος Χρυσανθόπουλος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Σπούδασε Οικονομικά, Πολιτική και Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο από το ίδιο τμήμα.

Εργάζεται από το 2000 στον Όμιλο της Alpha Bank στους τομείς Επενδυτικής Τραπεζικής, Εταιρικής Αναπτύξεως και Στρατηγικού Σχεδιασμού, ενώ έχει διατελέσει και Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών επί θεμάτων του τραπεζικού κλάδου. Κατά το διάστημα 2016 έως 2019, διετέλεσε Ανώτερος Διευθυντής της Διευθύνσεως Στρατηγικού Σχεδιασμού, επικεφαλής των τομέων εξαγορών, εταιρικών μετασχηματισμών και επιχειρησιακού σχεδιασμού του Ομίλου. Την 14.1.2019 ανέλαβε καθήκοντα Εντεταλμένου Γενικού Διευθυντή της Τραπέζης.

Δείτε περισσότερα

ΜΕΛΟΣ

Μαριάννα Δ. Αντωνίου

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει παρακολουθήσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη διοίκηση επιχειρήσεων της ΕΕΔΕ.

Εργάζεται στην Alpha Bank από το 1989 και ως Διευθύντρια Λογιστικών Θεμάτων από το 2010. Διετέλεσε αντιπρόεδρος της Alpha Αστικά Ακίνητα A.E. από την 12.6.2012 έως 17.6.2014.

Δείτε περισσότερα

ΜΕΛΟΣ

Παναγιώτα Σπηλιωτοπούλου

Η κ. Παναγιώτα Σπηλιωτοπούλου διαθέτει παραπάνω από 25 έτη εμπειρίας σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, αρχικά παρέχοντας ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες και στη συνέχεια ως διευθυντικό στέλεχος.

Ξεκίνησε την καριέρα της στο Λονδίνο στον ελεγκτικό τομέα με εξειδίκευση σε μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στο συμβουλευτικό τομέα, η κ. Σπηλιωτοπούλου έχει εκτελέσει πολύπλοκα έργα μεγάλης κλίμακας σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με κύριο αντικείμενο τη βελτίωση οργάνωσης και διαδικασιών, τη διαχείριση αλλαγής και τη μέτρηση της απόδοσης. Τα τελευταία 15 χρόνια εργάζεται στον τραπεζικό κλάδο , κατέχοντας διευθυντικές θέσεις σε διάφορες Μονάδες στον χώρο των Οικονομικών Υπηρεσιών. Εξειδικεύεται στις λειτουργίες επιχειρησιακού σχεδιασμού και προγραμματισμού, διαχείρισης της αποδοτικότητας, ελέγχου κόστους και διοικητικής πληροφόρησης.

Δείτε περισσότερα

ΜΕΛΟΣ

Αλέξανδρος Χουσάκος

Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1974. Σπούδασε Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Διοικητική στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και Πολιτική Επιστήμη & Ιστορία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Msc) στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του μεταπτυχιακού επαγγελματικού τίτλου σπουδών του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1993 εργαζόμενος στο Δίκτυο Καταστημάτων των τραπεζών Εμπορική, Interbank και Eurobank καθώς και στις ελεγκτικές εταιρίες Arthur Andersen και Ernst & Young συμμετέχοντας σε ομάδες ελέγχου εταιριών κυρίως του χρηματοπιστωτικού τομέα. Εργάζεται στην Alpha Bank από το 2002 υπεύθυνος για θέματα λογιστικού σχεδιασμού και την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, αποτελεί δε μέλος της Λογιστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε διεθνή συνέδρια για λογιστικά θέματα. Το 2013 τοποθετήθηκε στη θέση του Διευθυντή της Διευθύνσεως Λογιστικού Σχεδιασμού και Ελέγχου ενώ παράλληλα έχει διατελέσει μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο θυγατρικών εταιριών του Ομίλου.

Δείτε περισσότερα

ΜΕΛΟΣ

Γεώργιος N. Κόντος

Γεννήθηκε το 1947 στην Καλίδονα Ολυμπίας. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), συγγραφέας των βιβλίων «Λογιστική Τραπεζών» και «Χρηματοοικονομική Λογιστική» και συμμετείχε στη συγγραφή μελέτης με τίτλο «Creative Accounting Fraud and International Accounting Scandals».

Υπήρξε Επιστημονικός Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2001-2016) όπου δίδαξε σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο το μάθημα της Τραπεζικής Λογιστικής. Διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (2013), Σύμβουλος Διοίκησης και Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της ALPHA BANK (1996-2010), στην οποία εργαζόταν από το έτος 1984 σε διάφορες θέσεις ευθύνης.

Δείτε περισσότερα

ΜΕΛΟΣ

Αγγελική Δ.Σαμαρά

Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) cookies για να λειτουργήσει σωστά η ιστοσελίδα μας www.astikaakinita.gr. Με τη συγκατάθεσή σας θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.

Εάν συμφωνείτε με τη χρήση όλων των επιπρόσθετων cookies, επιλέξτε «ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ», εάν δεν επιθυμείτε την εγκατάσταση των επιπρόσθετων cookies επιλέξτε «ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ» ή ενημερωθείτε για την Πολιτική Cookies καθώς και τους διαφορετικούς τύπους cookies και τροποποιήστε τις προτιμήσεις σας (εκτός από τα τεχνικώς απαραίτητα), επιλέγοντας «Ρυθμίσεις Cookies».

Ρυθμίσεις Cookies