Αγορές / Πωλήσεις

 • Εξεύρεση Κατάλληλου Ακινήτου
 • Αξιολόγηση Προσφορών
 • Διαπραγματεύσεις
 • Συντονισμός Ενεργειών Ολοκλήρωσεως της Αγοραπωλησίας

Μισθώσεις / Εκμισθώσεις

 • Εξεύρεση Μισθίου / Μισθωτού 
 • Αξιολόγηση Προσφορών
 • Διαπραγματεύσεις Μισθώσεων
 • Είσπραξη Μισθωμάτων     

Οικονομοτεχνικές Μελέτες

 • Εκτιμήσεις Ακινήτων
 • Μελέτες Αξιοποιήσεως Ακινήτων
 • Έρευνες Αγοράς Μισθώσεων και Αγοραπωλησιών

Διαχείριση & Επίβλεψη Έργων

 • Σύνταξη προδιαγραφών έργου
 • Εκπόνηση μελετών
 • Ανάδειξη αναδόχων κατασκευής
 • Κατάρτιση συμβάσεων
 • Επίβλεψη εργασιών
 • Συντονισμός έργου

Yπηρεσίες Συμβούλου

 • Ολοκληρωμένη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα σε θέματα ακινήτου περιουσίας

Eποπτεία / Διαχείριση Ακινήτων

 • Είσπραξη Μισθωμάτων
 • Μέριμνα για την Εφαρμογή Κανονισμών Ακινήτου
 • Τήρηση συμβατικών Υποχρεώσεων Μισθωτών
 • Επιθεωρήσεις Ακινήτων

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies. Mάθετε περισσότερα εδώ.