Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως 26.6.2019 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Ανακοινώνεται από την Εταιρία  ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κατάστημα της ALPHA BANK, Σταδίου 40, 3ος όροφος, παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι’  αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.107.750  μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,63%  επί του συνόλου των μετόχων της Εταιρίας. Ψήφισαν 9 μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.107.740 μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,63%  επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.

Η Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας  διατάξεως. Ειδικότερα ελήφθησαν, παμψηφεί και ομόφωνα, οι κατωτέρω αποφάσεις :

  • Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 01.01.2018 – 31.12.2018, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.             Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018.

 

  • Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της χρήσεως 2018 (1.1.2018-31.12.2018) και η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε σχετική ευθύνη.

 

  • Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 (1.1.2018-31.12.2018).

 

  • Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 (1.1.19-31.12.2019).

 

  • Εξελέγη η Ελεγκτική Εταιρία «DELOITTE Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» για τη διαχειριστική χρήση 2019.

6) Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας  σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018 στα μετέχοντα της Διευθύνσεως της Εταιρίας μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια  ή και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) cookies για να λειτουργήσει σωστά η ιστοσελίδα μας www.astikaakinita.gr. Με τη συγκατάθεσή σας θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.

Εάν συμφωνείτε με τη χρήση όλων των επιπρόσθετων cookies, επιλέξτε «ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ», εάν δεν επιθυμείτε την εγκατάσταση των επιπρόσθετων cookies επιλέξτε «ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ» ή ενημερωθείτε για την Πολιτική Cookies καθώς και τους διαφορετικούς τύπους cookies και τροποποιήστε τις προτιμήσεις σας (εκτός από τα τεχνικώς απαραίτητα), επιλέγοντας «Ρυθμίσεις Cookies».

Ρυθμίσεις Cookies