ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ

 • Συντάσει εκθέσεις εκτιμήσεων επί ακινήτων, μηχανημάτων κ.λπ για:
  • Χρηματοδοτήσεις και Εμπράγματες Ασφάλειες
  • Αγορές και Πωλήσεις
 • Ελέγχει φακέλους και διεκπεραιώνει τις υποθέσεις επί θεμάτων εκτιμήσεων, ελέγχου προϋπολογισμών, μελετών και πιστοποιήσεων εκτελούμενων έργων
 • Εκπονεί οικονομοτεχνικές μελέτες σχετικά με την αξιοποίηση ακινήτων
 • Πραγματοποιεί έρευνες και αναλύσεις αγοράς επί τιμών πωλήσεως και μισθώσεως ακινήτων
 • Συντάσει οικονομοτεχνικές μελέτες σχετικά με την αξιοποίηση ακινήτων
 • Παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει το δίκτυο των συνεργαζόμενων μηχανικών 
 • Αναλαμβάνει την διεξαγωγή διαγωνισμών και παρέχει τεχνική υποστηριξη στους αρμόδιους φορείς  

Το Τμήμα στελεχώνεται από τους:

 Όνομα Θέση Τίτλος Σπουδών Έτος Πρόσληψης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1999
ΒΛΑΣΣΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ   ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1988
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΓΚΙΡΗΣ   ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΚΑΤΕΕ - ΤΕΙ 1999
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ   ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π 1999
ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΝΑ   ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ 1998
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΓΡΗ   ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π 1999
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ   ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1995
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΙ 1999
ΑΚΡΙΒΗ ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗ   ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 1990
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΜΟΥΝΤΖΑΣ   ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π 2005
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΜΠΑΤΖΗΣ   ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π 2005
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   ΠΤΥΧ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1997
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΡΗΣΤΟΥ   ΑΠΟΦ. ΙΔΙΩΤ.ΣΧΟΛΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2001
ΕΛΕΝΗ - ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ   ΠΤΥΧ. ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2008
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΑΖΗ   ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. 2010
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΗΝΤΣ ΑΓΓΛΙΑΣ 2011

 

 

 Επιστροφή