ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

O κος Κωνσταντίνος Πάλλης είναι Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών της ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. από την 01/05/2012.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών D.E.A. από το Univ. De Franche Compte Γαλλίας. Εργάστηκε ως υπεύθυνος της ανάπτυξης και πιστοποίησης του συστήματος ποιότητος του Τομέα Αεροναυπηγικών Κατασκευών της ΕΑΒ Α.Ε, στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Ιονικής Τράπεζας, ως Προϊστάμενος του Τμήματος Πωλήσεων και Marketing και Παρακολουθήσεων Έργων στην ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. και διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 04. Στην ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. προσφέρει τις υπηρεσίες του από το 1992.

 Επιστροφή