ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Παρέχεται φοροτεχνική υποστήριξη και συμβουλές στα κάτωθι θέματα:

  • Φορολογία Κεφαλαίου (Μεταβιβάσεις Ακινήτων)
  • Φορολογία Εισοδήματος σε σχέση με τα ακίνητα
  • Φόρος ή τέλος ακίνητης περιουσίας
  • Αντικειμενικές αξίες ακινήτων
  • Τέλη χαρτοσήμου για μεταβιβάσεις και μισθώσεις
  • Απαλλαγές, τεκμήρια, υπεραξίες κ.λ.π.

Το τμήμα στελεχώνεται από τους:

 Όνομα Θέση Τίτλος Σπουδών Έτος Πρόσληψης
ΒΟΥΤΣΙΔΟΥ-ΑΛΒΕΡΤΟΥ ΔΟΜΙΝΙΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 1991
ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ   ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 1996
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣ   ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ 2001
ΛΕΟΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ   ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΜΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2011

 

 Επιστροφή