ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ

 

 Επιλαμβάνεται των διαδικασιών και των ενεργειών που απαιτούνται για την :

  • Διαχείριση ακινήτων
  • Συνεργασία με τοπικά τμήματα εκτιμήσεων
  • Αξιολόγηση ακινήτων
  • Τήρηση συγκεντρωτικού αρχείου
  • Εποπτεία ακινήτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Επιστροφή