ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ
 
 
Επιλαμβάνεται όλων των διαδικασιώνπου θεωρούνται απαραίτητες για την:
 
  • Σύνταξη προδιαγραφών έργων
  • Εκπόνηση μελετών
  • Ανάδειξη αναδόχων κατασκευής
  • Κατάρτιση συμβάσεων
  • Επίβλεψη εργασιών
  • Συντονισμός έργων
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων
  • Ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών
  • Υποστήριξη πληροφοριακού εξοπλισμού
  • Υποστήριξη λογισμικού
 
Το τμήμα στελεχώνεται από:
 
Όνομα Θέση Τίτλος Σπουδών Έτος Πρόσληψης
ΑΒΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ   ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ 1992
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΜΣΤΡΟΝΓΚ ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΗΠΑ 2009
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Επιστροφή