ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ
 
 
Έχει την ευθύνη της οργάνωσης των εκτιμήσεων στη Ν.Α. Ευρώπη που περιλαμβάνει:
 
  • Διαδικασίες εκτιμήσεων
  • Έλεγχος διαδικασιών
  • Διενέργεια/έλεγχος εκτιμήσεων
  • Στελέχωση εκτιμητικών τμημάτων
  • Εκπαίδευση/αξιολόγηση εκτιμητών
 
Το τμήμα στελεχώνεται από:
 
Όνομα Θέση Τίτλος Σπουδών Έτος Πρόσληψης
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΠΟΥΤΟΥ   ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ 2012
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Επιστροφή