ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Επιλαμβάνεται των διαδικασιών και διαπραγματεύσεων που απαιτούνται μέχρι και της υπογραφής των αντιστοίχων ιδιωτικών συμφωνητικών, οι οποίες περιλαμβάνουν :

  • Εξεύρεση μισθίου / μισθωτού
  • Δημοσιεύσεις
  • Αξιολόγηση προσφορών - διαπραγματεύσεις
  • Υποβολή εισηγήσεων (εκθέσεων)
  • Συντονισμό ενεργειών μέχρι την υπογραφή
  • Αναπροσαρμογές
  • Είσπραξη μισθωμάτων

Το τμήμα στελεχώνεται από τους:

Όνομα Θέση Τίτλος Σπουδών Έτος Πρόσληψης
ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 1986
ΚΙΑΤΙΠΗ ΣΟΦΙΑ   ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΞΑΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1991
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ   ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ 1993
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ   ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΤΜΗΜ. ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 2001

 Επιστροφή