ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Επιλαμβάνεται των διαδικασιών και διαπραγματεύσεων που απαιτούνται μέχρι και την υπογραφή των συμβολαίων, οι οποίες περιλαμβάνουν :
  • Εξεύρεση κατάλληλου ακινήτου
  • Δημοσιεύσεις
  • Αξιολόγηση προσφορών - Υποβολή εισηγήσεων (εκθέσεων)
  • Διαπραγματεύσεις
  • Συντονισμό ενεργειών μέχρι την υπογραφή
Επιπλέον ασχολείται και με :
  • Ειδικές εκκαθαρίσεις του Ν. 1892/90 (άρθρα 46 & 46α)
  • Διεκπεραίωση διαχειριστικών θεμάτων ιδιόκτητων ακινήτων
Το τμήμα στελεχώνεται από τους:

 

 Όνομα Θέση Τίτλος Σπουδών Έτος Πρόσληψης
ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Α.Τ.Ο ΔΟΞΙΑΔΗ 1982
ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ   ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 1993
ΤΣΕΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ   ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ν.Ο.Π.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2001
ΚΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 2002
ΓΙΑΛΕΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ  

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2001
ΚΑΛΟΜΑΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2008
ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΤΑ AIΚΑΤΕΡΙΝH   ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΣΟΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2008
ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ   ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΚΑΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2010

 Επιστροφή