ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας που καλύπτει όλο το εύρος δραστηριοτήτων της Εταιρίας.

Στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα αναπτύσσει γραπτές διαδικασίες λειτουργίας των διαφόρων Τμημάτων της Εταιρίας και δημιουργεί το οργανωτικό πλαίσιο που επιβάλει η διεθνής σειρά προτύπων ISO 9000 για την ανάπτυξη, λειτουργία και πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας.

Το τμήμα στελεχώνεται από τους: 

 

 Όνομα Θέση Τίτλος Σπουδών Έτος Πρόσληψης
ΠΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π 1999

 Επιστροφή