ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

Προσφέρει όλες τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία σε τρίτους πελάτες, συνεπικουρούμενο από τα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας

Καλύπτει τις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου. 

Το Γραφείο στελεχώνεται από τους:

Όνομα Θέση Τίτλος Σπουδών Έτος Πρόσληψης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΛΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΠAΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 2010
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΑΝΗΣ   ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 1999
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 2008
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ   ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ 1993
ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΤΣΑ   ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 2010
       

 

 Επιστροφή