ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Επιλαμβάνεται των δαδικασιών και διαπραγματεύσεων που απαιτούνται για την υπογραφή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων  για τους πιο κάτω τομεις:                                                                                               

  • Ακίνητη Περιουσία 
  • Εξοπλισμός παντός είδους          
  • Κάλυψη παντός κινδύνου     
  • Εκτιμήσεις ασφαλιστικών κινδύνων (τεχνικές εκθέσεις για ασφαλιστικούς λόγους και μελέτες επικινδυνότητας)
  • Πραγματογνωμοσύνες ζημιών                                                                               

 

ΟΝΟΜΑ   ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ    ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ  ΛΥΚΕΙΟΥ  1993

 

 Επιστροφή