Οικονομικά Στοιχεία

Ενημερωθείτε για τα οικονομικά στοιχεία της Alpha Αστικά Ακίνητα

     

Μετοχική Σύνθεση

Οι μέτοχοι της Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε., δίνονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:
 
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ALPHA GROUP INVESTMENTS LIMITED
 89,64
ΩΚΕΑΝΟΣ ΑΤΟΕΕ    1,70
ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.    1,70
Διάφοροι Μέτοχοι
   6,96
 

Οικονομικές Καταστάσεις

  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017 Chardash - Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018
  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017 Alpha Real Estate Bulgaria EOOD - Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018
  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017 Alpha Real Estate Service SRL - Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018
  
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017 ALPHA REAL ESTATE SERVICES LLC - Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018
  
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30.6.2018 - Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018
  
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31.12.2017 - Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018
  
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30.6.2017 - Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017
  
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31.12.2016 - Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017
  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 - Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017
  
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30.06.2016 - Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016
  
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31.12.2015 - Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016
  
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30.09.2015 ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ - Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015
  
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30.06.2015 - Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 - Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015
  
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.3.2015 ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ - Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015
  
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31.12.2014 - Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014
  
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30.09.2014 ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ - Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014
  
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30.06.2014 - Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 - Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014
  
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ - Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014
  
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31.12.2013 - Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014
  
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30.09.2013 ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ - Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - Τρίτη, 27 Αυγούστου 2013
  
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30.06.2012 - Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012
  
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - Τρίτη, 27 Αυγούστου 2013
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 - Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013
  
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.03.2013 ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ - Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013
  
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31.12.2012 - Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 - Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012
  
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30.09.2012 ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ - Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012
  
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.03.2012 ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ - Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 - Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012
  
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31.12.2011 - Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011
  
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30.09.2011 - Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011
  
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30.06.2011 - Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 - Πέμπτη, 12 Μαΐου 2011
  
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.03.2011 ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ - Πέμπτη, 12 Μαΐου 2011
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011
  
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31.12.2010 - Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011
  
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30.09.10 ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010
  
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30.06.2010 - Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 - Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010
  
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.03.2010 ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ - Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 - Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010
  
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31.12.2009 - Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 - Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010
  
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30.09.2009 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ - Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 - Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010
  
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30.06.2009 - Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 - Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010
  
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.03.2009 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ - Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 - Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010
  
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31.12.2008 - Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 - Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010
  
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30.09.2008 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ - Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 - Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 - Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010
  
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30.06.2008 - Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010
  
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.03.2008 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ - Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 - Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010
  
Αναζήτηση:
  Search