ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έχει την ευθύνη λειτουργίας του Λογιστηρίου της Εταιρίας και της διαχείρισης των θεμάτων προσωπικού.

Αναλυτικότερα οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν :

  • Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών
  • Έκδοση Τιμολογίων - Είσπραξη ενοικίων
  • Μισθοδοσία - Ένσημα ΙΚΑ - εισφορές ΤΣΜΕΔΕ
  • Λογιστική παρακολούθηση ειδικών εκκαθαρίσεων
  • Ενημέρωση προς Διοίκηση και Τράπεζα
  • Υποβολή δηλώσεων σε ΔΟΥ
  • Διαχείριση διαθεσίμων
  • Παρακολούθηση μετόχων
  • Τήρηση φακέλων προσωπικού

Το τμήμα στελεχώνεται από τους:

Όνομα Θέση Τίτλος Σπουδών Έτος Πρόσληψης
ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Α.Σ.Ο.Ε.Ε 1990
ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ   ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜ. ΟΙΚ. ΕΠ. ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 1998
ΚΑΤΣΑΡΟΥ - ΚΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ   ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Σ.Β.Ι.Ε 1995
ΜΠΟΝΑΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ   ΑΠΟΦ. ΙΔΙΩΤ. ΣΧΟΛΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1999
ΛΙΩΣΗ ΜΑΡΙΑ   ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2011

 

 Επιστροφή