ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Προσφέρει όλες τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία σε τρίτους πελάτες, συνεπικουρούμενο από τα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας.

Καλύπτει την περιοχή της Κρήτης. 

Το Γραφείο στελεχώνεται από τους:

Όνομα Θέση Τίτλος Σπουδών Έτος Πρόσληψης
ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΡΕΒΕΛΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 2008
ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΡΟΥΧΟΥ   ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 2007
ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ   ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ- ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤ/ΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2008

 Επιστροφή